Naše firma nabízí přečerpávání betonu ( do základů, do pater,
na těžko přístupná místa, výplní stávajících základů budov ).
Čerpadla betonu nabízíme i s obsluhou.
Tatra 815 Wibau 28metrů
MAN 36 metrů
Tatra 32 metrů